POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LEVRES.PL

DRODZY KLIENCI!

Sklep internetowy Levres.pl przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Państwa zrealizowanie zamówienia wymaga przetwarzania przez naszą firmę Waszych danych, takich jak imię, nazwisko, czy adres.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?

Administratorem Państwa danych jest Jacek Jońca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Levres Ligerie Jacek Jońca z adresem siedziby: Malachitowa 22, 25-754 Kielce, NIP: 9590255288, zwany „Administratorem”.

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag do niniejszej polityki, mogą się Państwo z nami skontaktować: listownie na podany powyżej adres, bądź drogą elektroniczną, na adres e-mail: shop@levres.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

  1. Do realizacji składanych przez Państwa zamówień na stronie www.levres.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. By mieli Państwo dostęp do swojego konta na stronie www.levres.pl, gdzie możecie Państwo sprawdzać historię oraz status swoich zamówień, oraz by nie podawać swoich danych osobowych przy każdym kolejnym zamówieniu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. Marketingu bezpośredniego usług sklepu internetowego Levres.pl  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

DLACZEGO NIE POBIERAMY OD PANSTWA ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH?

Akty prawne dotyczące danych osobowych regulują podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

 

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy Levres.pl korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Do reklamy naszych produktów korzystamy z usług Google Adwords, jak i Facebook Pixel.
W związku z powyższym, strona Levres.pl zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i za jaką kwotę. Nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów, bądź zamówień. Zgoda na korzystanie z plików cookies można wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Można ją również w każdym momencie wycofać, poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

JAK WNIEŚĆ SPRZECIW WYKORZYSTYWANIA WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli nie wyrażacie zgody, by Państwa dane były wykorzystywane do celów bezpośredniego marketingu naszych usług, w tym profilowania możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, na adres e-mail: shop@levres.pl.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane, co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody, bądź zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdym momencie mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do wszystkich, swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania, jak i również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdym momecie możecie pańswo zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli posiadacie załóżone konto a stronie www.levres.pl, w tym celu należy się doniego zalogować i edytować odpowednie dane. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli macie Państwo wątpliwości, co do przetwarzania danych osobowych.

W związku z realizacją świadczonych usług przez sklep internetowy Levres.pl oraz organizacją pracy, Państwa dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom: podmiotom świadczącym usłgi dostawcze, prawne, księgowe, marketingowe, oraz newsletterowe (Freshmail).

 

Serdecznie pozdrawiamy, zespół Levres.pl!